År omvandlare

Leverantörs-, entreprenörs- och installatörsföretag

2018.10.20 11:30 MightEnlightenYou Leverantörs-, entreprenörs- och installatörsföretag

Listan är kopierad från Svensk Solenergi: https://www.svensksolenergi.se/medlemsfoeretag/leverantoers--entreprenoers-och-installatoersfoeretag-b

Leverantörs-, entreprenörs- och installatörsföretag

Företag som tillverkar, importerar, säljer produkter och tjänster avseende solenergi.

Armatec

System, produkter m m, inom värme, kyla och process. Tel: 031-89 01 28 Kontakt: Pia Johansson Webb: www.armatec.se

Cell Solar Nordic

Solceller med IEC-märkning. Cell Solar hjälper villaägare att få solceller på sina tak. Visionen är att ge Sveriges villaägare större insikt i den stora vinningen som ligger i att satsa på solceller. Tel: 08-22 88 90 Kontakt: Mats Alsmyr Webb: www.cellsolar.se

Co2Pro

Co2Pro är ett distributörs- och grossistföretag som levererar system och produkter inom solel. Utan mellanhänder representerar vi ett antal tillverkare som garanterar kvalitet och innovation i sina produkter och har långsiktighet i sin verksamhet. Vår inställning är att förnyelsebar energi ska vara hållbar energi och att en investering i energibesparing är en besparing först när produkterna håller det som utlovas. Tel: 0304-66 04 10 Kontakt: Urban Johansson Webb: www.co2pro.se

ECOScience

Framtidens intelligenta energicenter. ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning av tillkopplade energikällor som exempelvis sol, värmepump och fastbränsle. Tel: 0457-45 51 05 Kontakt: Mikael Jönsson Webb:www.ecoscience.se

Effecta

Vår EFFECTA VAC är Europas just nu mest sålda solfångare sett till yta, 250 000 m²/år, detta gör att du som användare får en väl beprövad och noga dokumenterad produkt. Tel: 0300-223 20 Kontakt: Erik Andersson Webb: www.effecta.se

EC Nordic

Försäljning av solvärmesystem m m. Tel: 08-761 49 30 Kontakt: Sven Ove Axelsson Webb: www.energi-center.se

EnergiEngagemang

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). EnergiEngagemang hjälper villaägare, lantbrukare och småföretagare att bli sin egen oberoende elproducent. Teknik, dimensionering, design, installation. Administrativt stöd med exempelvis bygglov och bidragsansökningar. Tel: 070-546 78 00 Kontakt: Anna Skördare Webb: www.energiengagemang.se

Energiförbättring Väst

Solvärme, solfångare med Solar Keymark. Solel, solceller med IEC-märkning. ÅF Morgonsol Väst. Tel: 031-338 41 41 Kontakt: Johan Ahlgren Webb: www.efvab.se

EWS GmbH & Co. KG

EWS etablerades 1985 och är i dag en av de ledande distributörerna av solcellssystem i Tyskland och Danmark. Med ett utpräglat kvalitetsfokus levererar vi system med komponenter från de bästa fabrikaten. Kontakt: Stephan Boedler Webb: www.fotovoltaik.se

Ferroamp Elektronik

Svensk tillverkare av omvandlare för solelanläggningar med integrerat energilager, smart elmätare och elbilsladdning. Tel: 070-629 00 26 Kontakt: Mats Karlström Webb: www.ferroamp.se

GermanSolar Sweden

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Vi har solcellssystem i alla storlekar – från villor, lantbruk och industrifastigheter, till produktionsanläggningar i megawattstorlek. Germansolar tar helhetsansvar för planering, leverans, installation och anslutning till elnätet. Vi genomför även utredningar och projekteringar till exempel åt myndigheter och förvaltningar. Tel: 073-339 91 80 Kontakt: Hans-Inge Reimers Webb: www.germansolar.se

Guangzhou Sanjing Electric Co

Solel. Teknikföretag med amerikansk bakgrund baserat i Kina. Verksamma inom konvertering till förnybar energi, transmission och energilagring. Telefon: 0086-20-6660 8585 Kontakt: Zhang Xiong Webb: www.saj-electric.com

JN Solar

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Levererar solcellsanläggningar företrädesvis i norra Sverige men har kunder över hela landet. Nyckelfärdiga anläggningar och materialsatser för kunder som önskar detta. Åf: Solar World, LG, JA Solar, Renesola, Solar Frontier, SMA, Fronius, Delta, Schletter m.fl. Tel: 070-662 98 61 Kontakt: Johan Nilsson Webb: www.jnsolar.se

K-utveckling Engineering

Solel, solceller. Leverantör av solcellsanläggningar åt företag, privatpersoner och offentliga verksamheter. Hanterar hela processen från projektering till färdig installation. Vi installerar både tak- och markbaserade system. Tel: 042-450 99 90 Kontakt: Björn Svensson Webb: www.kutveckling.se

Measol

Measol är experter på klimatsmarta solenergiprodukter som bidrar till en bättre miljö och lägre energikostnader. Vi arbetar med rådgivning, försäljning och kundservice till små och medelstora företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner i Storstockholm och övriga Sverige. Vår specialitet är att leverera vackra, miljövänliga och funktionella solenergiprodukter med mycket hög kvalitet. Solceller både för fasad och tak, integrerat och ventilerad montering. Tel: 08- 570 202 90, 072-504 10 20, 070-774 10 55, 072-559 66 66 Kontakt: Bengt, Mikael,Marcus Webb: www.measol.se

Nibe

Nibe är en ledande värmepumpstillverkare med stort fokus på systemlösningar och hållbar energi. Solvärme (solfångare med Solar Keymark m m), solel (solceller m m). Tel: 0433-730 00 Kontakt: Sven Hallbeck Webb: www.nibe.se

Nordic Solar

Försäljning solelanläggningar m m. Tel: 054-14 06 60 Kontakt: Daniel Gruvborg Webb: www.nordicsolar.se

Nyedal Solenergi

Försäljning av solenergiprodukter, installation av både solvärme och solel. Tel: 035-440 89 Kontakt: Markus Svensson Webb: www.nyedalsolenergi.se

OX2 Distributed Solutions

Med erfarenhet av projektleverans av förnyelsebara energisystem sedan 2004, erbjuder OX2 Distributed Energy kundanpassade tak och markinstallationer av solelanläggningar till bland annat fastighetsbolag, industrikunder samt andra organisationer med fokus på hållbarhet och lönsamhet. Tel: 08-559 310 00 Kontakt: Gustav Bolin Webb: www.ox2.com

Plannja

Skär ned driftskostnaderna till ett minimum och följ principerna för hållbar utveckling – producera varmvattnet och elektriciteten till hushållen energieffektivt. Tel: 010-516 101 00 Kontakt: Magnus Bengtsson Webb: www.plannja.se

PPAM

PPAM erbjuder solkraftverk för elproduktion till företag och privatpersoner. Vi levererar allt från enstaka solpaneler till nyckelfärdiga anläggningar. Arealeffektiva hållbara energilösningar för företag, hushåll och lantbrukare. Tel:013-39 20 40 Kontakt: Elin Molin Webb: www.ppamsolkraft.se

Save-by-solar Sweden

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Bygger och förvaltar solcellsanläggningar på kommersiella fastigheter. Tel: 076-800 20 81 Kontakt: Hugo Larsson Webb: www.savebysolar.se

SHS Gruppen

Solvärme, solfångare. Solel, solceller. Distribution av solenergimaterial, grossist, takentreprenad, plåtslageri, m.m. Tel: 073-257 26 50 Kontakt: Adam Czulinski Webb: www.shsgruppen.se

Solar Supply

Försäljning, projektering och instalation av solelsystem m m. Tel: 0733-77 19 34 Kontakt: Fredrik Sjöholm Webb: www.solarsupply.se

Solarwork Sverige, Stockholm

Certifierad solelinstallatör (CIN 2).Solel, solceller med IEC-märkning. Solarworks vision är att vara det självklara valet när man vill producera lönsam och miljövänlig el med solceller. Tel: 08-501 180 30 Kontakt: Carl-Olof Wilhelmson Webb: www.solarwork.se

Soldags

Solceller, solel. Soldags garanterar dig den enklaste vägen till lönsam solenergi! Vi utvärderar och projekterar din solanläggning innan du fattar beslut och säkerställer att du får pålitlig och problemfri solenergi i minst 25 år framåt. Hör av dig! Vi har kontor i Göteborg, Halland, Stockholm, Södermanland och Östergötland. Tel: 08-124 415 25 Kontakt: Anders Olsson Webb: www.soldags.se

Solelgrossisten Sverige

Solelgrossisten är en B2B-grossist i solenergibranschen. Vi arbetar med utvalda återförsäljare och installatörer runt om i landet och tillhandahåller allt material som behövs för komplett solcellsanläggning, oberoende om det är på villatak, lantbruk, industri eller markanläggning. Tel: 020-12 12 88 Kontakt Mikael Johansson Webb: www.solelgrossisten.se

Solenergi Göteborg

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Solel, solceller med IEC-märkning. Tel: 031-797 85 50 Kontakt: Gunnar Johansson Webb: www.gothiasolenergi.se

Solinnovation i Värnamo

Solinnovation gör solel enkelt. Produkterna vi erbjuder tillverkas av välkända och världsledande företag. Vi erbjuder omfattande produkt- och produktionsgarantier. Utifrån dina behov, din elförbrukning och tillgängliga takytor designar vi din anläggning. Vi tar hand om hela processen från projektering till nyckelfärdig solcellsanläggning. Tel: 070-375 23 29 Kontakt: Pär Kristensson Webb: www.solinnovation.se

SoliTek Cells JSC, Vilnius, Litauen

We manufacture our products with one thing in mind – PV for buildings, especially rooftops. It is one of the most demanding fields of PV, where products must be safe, strong, beautiful and long-lasting. Our glass-glass modules have all that and more, they are incredibly resistant to wear and we produce them using renewable energy only. Tel: +317 266 682 20 Kontakt: Andrejs Mlijevskis Webb: www.solitek.eu

Solortus

Certifierad solvärmeinstallatör och certifierad solelinstallatör (CIN 2). Försäljning och installation av solel, solceller med IEC-märkning och solvärme, solfångare med Solar Keymark. Tel: 0737-32 01 23 Kontakt: Martin Rosenblad Webb: www.solortus.se

Solkompaniet

Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar och hjälper till med utredningar och marknadsföring kopplad till energi och hållbarhet. Tel: 08-400 267 50 Kontakt: Lars Hedström Webb: www.solkompaniet.se

Solkraft EMK

Solkraft EMK AB finns på flera orter i Sverige och säljer nyckelfärdiga solelsystem till både privatkunder och företag. Tel: 031-788 83 99 Kontakt: Peter Olsen Webb: www.solkraftsverige.se

SolTech Energy

Det energismarta taket, en kombination av den bästa solenergitekniken och traditionella takläggningprinciper och byggmaterial. Tel: 08-441 88 40 Kontakt:[email protected]soltechenergy.com Webb: www.soltechenergy.com

Solvio

Solvio erbjuder första klassens produkter, helhetslösningar samt andra tjänster in solenergi med fokus på hållbarhet och innovation. Tel: 070-597 93 33 Kontakt: Mohamed Ezzo Webb: www.solvio.se

Svenska Solenergiparker

Svenska Solenergiparker hjälper svenska företag att ställa om sin elkonsumtion till grön. vi ska bygger, säljer och förvaltar solenergiparker. Vi tar ansvar för allt från markanskaffning, byggnation, hantering av alla avtal och anslutning till elnätet. Tel: 0708-11 99 08 Kontakt: Jonas Östergaard Webb: www.solenergiparker.se

Svenska Solkatten

En helhetsleverantör av solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. Franchisekedja i Sverige. Tel: 076-162 88 29 Kontakt: Therese Söderström Webb: www.svenskasol.se

Svesol Värmesystem

Solfångare, solceller och flexibla värmesystem. Tel: 0241-101 11 Kontakt: Stefan Enerud Webb: www.svesol.se

Swede Energy Power Solutions

Solel, solceller med IEC-märkning. Swede Energy har sedan 1988 levererat hållbara energilösningar. Vi jobbar med sol-, vind- och vattenkraft. Inom solkraft projekterar och installerar vi nätanslutna solcellsanläggningar åt företag och privatpersoner. Vi installerar på platta tak, lutande tak, villor, bostadsrätter och på lantbruk samt markbaserade system. Tel: 036-13 06 00 Kontakt: Rickard Lantz Webb: www.swedeenergy.se

Upplands Energi

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Elförsäljning, solceller, värmepumpar m m. Tel: 018-67 80 00 Kontakt: Anders Finsholm Webb: www.upplandsenergi.se

Viessmann

Försäljning av solvärmesystem m m. Tel: 08-474 88 00 Kontakt: Per Johan Carlsson Webb: www.viessmann.se

Yokk Solar

Solel, solceller med IEC-märkning. Yokk Solar sänker kundens elkostnader genom att erbjuda solel från kundens eget tak till ett konkurrenskraftigt pris. Affärsmodellen har anpassats till den svenska marknaden utifrån Yokk Solars mångåriga internationella erfarenhet från solcellsmarknaderna i Tyskland och England. Sedan starten år 2010 har vi lärt oss att detaljplanera solcellsanläggningar inte bara utifrån takets och byggnadens beskaffenhet, utan även utifrån kundens förbrukningsprofil och de ekonomiska villkoren för import och export av el från och till elnätet. Tel: 070-666 76 82 Kontakt: Jonas Malmström Webb: www.yokk-solar.com
submitted by MightEnlightenYou to Solenergi [link] [comments]