Książka wyzwanie konsolidacji demokracji demokracja dziennik regionalny trzecia fala

'Trzecia fala niesie bowiem ze sobą rosnące żądania utworzenia zupełnie nowego rodzaju instytucji' - pisze Toffler. 'Korporacji, która będzie odpowiedzialna już nie tylko za dostarczanie zysków lub produkowanie dóbr, ale również za rozwiązywanie niezwykle złożonych problemów ekologicznych, moralnych, politycznych, rasowych ... Za najistotniejsze wyzwanie stojące przed światową. gospodarką uważa dążenie do godzenia. priorytetów wynikających z globalizacji, demokracji. i narodowych interesów (Rodrik 2011, s. XVI–XVIII). Tak czy owak, pozostaje faktem, że „może się okazać trudne utrzymanie mocnej. gospodarki globalnej, jeżeli część świata Za najistotniejsze wyzwanie stojące przed światową gospodarką uważa dążenie do godzenia priorytetów wynikających z globalizacji, demokracji i narodowych interesów (Rodrik 2011, s. XVI ... Last activity . My flashcards . Saved flashcards SM 42.indd - Instytut Stosunków Międzynarodowych RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski, Grażyna Michałowska, Bogusław Mrozek, Stanisław Parzymies, Stanisław Pawlak, Marek Pietraś, Jan Rowiński, Mirosław Sułek, Janusz Symonides ... Polska wobec wyzwańcywilizacji XXI wiekured.Antoni Kukliński,Krzysztof Pawłowski,Jacek WoźniakKraków 2009Od Redakcji ..... 9Słowa wstępneJerzy Buzek Gospodarka oparta na wiedzy, Głupcze! ..... 11Roman Ciepiela W stronę przyjaznej Polski ..... 15Elżbieta Bieńkowska Wykorzystać atuty regionów.Strategia Ministerstwa wobec wyzwań w polityce regionalnej ..... 17Marek Sowa Głosy ... /usr/share/onboard/models/pl_PL.lm is in onboard-data 1.0.0-0ubuntu4.. This file is owned by root:root, with mode 0o644.. The actual contents of the file can be ...

SM 42.indd - Instytut Stosunków Międzynarodowych